مسابقات قهرمانی کشور کوهنوردی با اسکی
1402/11/01

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کوهنوردی با اسکی برگزار خواهد شد

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته کوهنوردی با اسکی در منطقه خور و از هفتم تا نهم بهمن ماه سال جاری برگزار  خواهد شد و تعدادی از اعضا باشگاه علاوه بر شرکت در مسابقه ، در برگزاری مسابقه نیز حضور فعال خواهند داشت