قله سرخاب
شــرح بـرنـامـــه قله سرخاب


گزارش صعود به قله سرخاب 3900 متر
تاریخ: 22 بهمن 1402
سرپرست: رامین پورکشاورز
مربی: ارزو جانمحمدی
محل اجرا: جاده چالوس  دیزین.روستای وارنگه رود 
شرح صعود

اعضای شرکت کننده