قله توچال
شــرح بـرنـامـــه قله توچال


گزارش صعود به قله توچال 3964 متر
تاریخ: 4اسفند1402
سرپرست: رامین پورکشاورز
مربی: آرزو جانمحمدی
محل اجرا: تهران دربند  
در ساعت 4 صبح روز جمعه از پایانه فاز3 اندیشه به سمت میدان دربند حرکت نمودیم بعداز رسیدن به میدان دربند و حضور همه اعضا در ساعت5:20دقیقه به سمت شیر پلا حرکت کردیم در ساعت7:20 دقیه برای صرف صبحانه در داخل پنگاه به مدت 20دقیقه توقف نموده و جدد ادامه مسیر داده تا در ساعت 12:10 دقیقه بر فراز چکاد توچال ایستادیم.عکسی به یادگار گرفته شد و مسیر برگشت به سمت جنپناه امیری پیش رو گرفتیم ودر ساعت 17 عصر و با رسیدن به میدان در بند برنامه در صحت و سلامت همه اعضا به پایان رسید

اعضای شرکت کننده