قله پورا
شــرح بـرنـامـــه قله پورا

بنام خالق کوهستان
گزارش صعود به قله پورا 2820 متر
تاریخ: 11 اسفند1402
سرپرست: سعید نقی زاده
مربی: مرتضی امینی
محل اجرا: جاده چالوس روستای ارنگه 
شرح صعود
باتوجه به هماهنگی های بعمل امده و ثبت نام شرکت کنندگان ساعت 4 صبح روز جمعه با 4 دستگاه خودرو سواری از پایانه فاز 3 اندیشه به سمت جاده چالوس حرکت کردیم .در ساعت 5:20 به روستا رسیده و پس از نرمش صبحگاهی و اماده شدن برای صعود یک معارفه انجام پذیرفت و تیم با سرقدمی خانم دیانت اغاز شد .بعداز پیمایش توقف های کوتاه جهت کم کردن پوشاک و نوشیدن اب داده میشد و در ساعت 8:30 برای 20دقیه جهت صرف صبحانه توقف نمودیم و مجدد اماده حرکت به سمت قله شدیم .باتوجه به بارش های اخیر بخشی از مسیر دارای برف خوبی بود و سرمای هوا باعث یخ زدگی مسیر شده بود و نیازبه استفاده از کرامپون در این قسمت هابود . در ساعت 10:30 برفراز چکاد پورا ایستاده وعکسی به یادگار گرفته شد و جدد به سمت روستا حرکت نمودیم ودر ساعت 13 با رسیدن به پای ماشین ها و صرف ناهار برنامه به پایان رسید و همه دوستان راهی منازل شدند

اعضای شرکت کننده رضا افشار - مهدی فروهرنیا - محمدرضا یوسفی - علیرضا بلاغی - علیرضا بلاغی - رضا افشار - مهدی فروهرنیا - محمدرضا یوسفی - علیرضا بلاغی -